Numeroloģijā svarīgākie skaitļi ir ieslēpti cilvēka dzimšanas datos. Kā gan citādi, ja ikdienā tie ir visvairāk skandētie, ierakstīti svarīgākajos dokumentos un atzīmē visa sākumu – cilvēka dzimšanu.

Dzimšanas dati ietver nemainīgu rakstura atklājumu, dzīves ceļu un līdz ar to arī veiksmīgākos skaitļus, kurus izmantot dzīvē.

Iesūti dzimšanas datus, vārdu, uzvārdu, kontaktus.