Sporta astrologs, numerologs

Numeroloģijā svarīgākie skaitļi ir ieslēpti cilvēka dzimšanas datos. Kā gan citādi, ja ikdienā tie ir visvairāk skandētie, ierakstīti svarīgākajos dokumentos un atzīmē visa sākumu – cilvēka dzimšanu.

Dzimšanas dati ietver nemainīgu rakstura atklājumu, dzīves ceļu un līdz ar to arī veiksmīgākos skaitļus, kuru izmantot dzīvē.

Ar astroloģijas un numeroloģijas palīdzību var noteikt cilvēka talantus un iespējas sportā kā hobiju, tā profesionālā līmenī.
Sacensībā jeb sporta rezultātu prognozēšanā Latvijā nav astroloģiskas tradīcijas – speram pirmos soļus.
Numeroloģijas iespējas paveras dēļ sportā bieži izmantajiem cipariem. Un ciparu izvēle var sportistu gan pacelt, gan būt traucējoša. To visu zin astrologs, numerologs.

 Sīkāk par citiem personīgiem jautājumiem. 

Jauno sportistu astro un numero konsultēšana

 

Pieaugušo sportistu konsultēšana